Hammerfest Alpinklubb

Priser og åpningstider

Tirsdag og torsdag 18-21

Lørdag og søndag 12-18

 

Dagskort hverdager 140,-

Dagskort helge 160,-

Utstyr 150,-

 

Medlemspriser:

Dagskort hverdager 120,-

Dagskort helg 140,-

Sesongkort 1 500,-

Medlemskontingent 100,-

Arbeidet med ny heis

Heisen i alpinbakken er ca 30 år gammel og modellen er gått ut av produksjon for mange år siden. Det er nå umulig å få tak i enkelte av delene. Dette fører til at heisen ikke lengre kan vedlikeholdes på en forsvarlig måte.

Alpinklubben jobber med finansiering av ny heis. Målet er at en ny heis kan monteres sommeren 2017.

Kostnaden er beregnet til rundt 6 millioner. Dette er midler alpinklubben ikke har. Anlegget drives utelukkende på dugnad og inntektene dekker løpende drift og vedlikehold, men ikke investeringer i denne størrelsesorden.

Vi er helt avhengig av støtte til prosjektet og jobber på flere områder. Kommunen har gitt oss positive signaler, men her vet vi ingen ting sikkert før budsjettet for 2017 er behandlet.

Vi vil også få støtte gjennom stillemidler, men likevel er det nok mye som må finansiers gjennom stiftelser og ikke minst sponsorer og private gaver.

VIPPS så har vi ny heis

Bidrag kan sendes til oss med VIPPS til ID 11803

Innsamlingskonto

Vi har en egen innsamlingskonto for bidrag. Kontonummeret er 1503.72.72962

Grasrotandelen

Vi er knyttet til grasrotandelen og midler derfra går til innsamlingskontoen. Du kan bidra med din grasrotandel med å sende "Grasrotandel 970919260" til 2020 eller registrere deg på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=970919260

Sponsor/reklame

Bedrifter kan kjøpe reklameplass på medbringerene på den nye heisen. Ta kontakt på nyheis@hammerfest-alpinklubb.no for mer informasjon.

FØLG OSS PÅ Facebook for dag til dag info

Åpent

For sesongen

Årsmøte 2017

Det ble avholdt årsmøte i Hammerfest Alpinklubb onsdag 29.03.2017 kl 18:00 i klubbens lokaler. Referat fra møtet ligger her

 

Sakspapirer

 

Saksliste og saksgrunnlag

Sak 4       Årsberetning

Sak 5       Resultat

                 Balanse

                 Revisjonsberetning

Sak 6b     Renovering av anlegget, herunder anskaffelse av ny heis

Sak 8       Budsjett 2017

 

Grunnlagsdokumenter

Organisasjonsplan

Lov for Hammerfest alpinklubb av 30.03.2016